Elektronisch betalingsverkeer

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

In dit boek behandelt de auteur diverse problemen die bestaan in het elektronisch betalingsverkeer. De analyse van de rechten en de plichten van de partijen geschiedt vanuit drie invalshoeken: het gemeen recht, de bankvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die strekken tot de bescherming van de

houder van een betaalinstrument (met inbegrip van de wet van 17 juli 2002). In het bijzonder onderzoekt de auteur wanneer de bankvoorwaardende rekeninghouder kunnen verbinden, welke civielrechtelijke kwalificatie de diverse betalingsmechanismen verkrijgen, wanneer een betaling voltrokken is, hoe lang een gegevenopdracht herroepen kan worden, wie aansprakelijk is in geval van foutieve uitvoering van een verrichting en wie het risico draagt wanneer een onbevoegde derde een betaalopdracht initialiseert.Verder komen nog aan bod: problemen van bewijsrechtelijke aard, de gevolgen van het faillissement van een financiële instelling tijdens de afwikkeling van een betaling en aspecten van internationaal privaatrecht.
REINHARD STEENNOT behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten in 1998 aan de Universiteit Gent. Van 1 oktober 1998 tot 30 september 2002 was hij werkzaam als Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. Hij behaalde op 14 mei 2002 de titel van doctor in de rechten met het proefschrift "De elektronische overmaking van geldmiddelen: juridische kwalificatie en bescherming van de houder". Sedert 1oktober 2002 is hij Postdoctoraal Onderzoeker bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en doceert hij het opleidingsonderdeel "Consumentenrecht en handelspraktijken" aan de Universiteit Gent.

Druk
1
Datum
december 2002
ISBN
9789050952651
Aantal pagina's
751
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 146.23 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 146.23 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten