Inloggen Start

De erfovergang van aandelen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2004
De erfovergang van aandelen is het eerste diepgaande, multidisciplinair onderzoek in België naar het raakvlak tussen het erfrecht en het vennootschapsrecht.
Het onderwerp is brandend actueel. De toename van het aantal vennootschappen heeft onvermijdelijk tot een belangrijke impact van de aandelen in de nalaten-schappen geleid. Daarenboven heeft de diversificatie van de beleggingsinstrumenten deze tendens nog versterkt. Dit boek vertrekt vanuit een concrete, maatschappelijke en juridische situatie: het overlijden van de aandeelhouder. Van daaruit analyseert de auteur de erfovergang van vennootschapsaandelen zowel vanuit het erfrecht bij versterf als vanuit het reservatair erfrecht. De moeilijkste begrippen uit het erfrecht zoals de inbreng, de inkorting en hun schattingsmomenten worden accuraat en vlijmscherp geanalyseerd.Het rechtsvergelijkend aspect blijft steeds functioneel. Het hele boek is buitengewoon verhelderend en doorgrondt de meest

Inhoud

0 resultaten Pagina