Fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2004
Dit boek omvat een grondige studie van 'de fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht'.'De fout van het slachtoffer' is immers het verweermiddel dat in de praktijk het vaakst wordt ingeroepen door diegenen die aansprakelijk

zijn voor de berokkende schade. Aangezien de vergoedende functie van het aansprakelijkheidsrecht aan belang wint, dringt een duidelijke afbakening van de mogelijkheid tot schadeverschuiving en -spreiding zich op.In deel I en deel II van dit boek gaat de auteur uitvoerig in op de voorwaarden waaraan het gedrag van het slachtoffer moet beantwoorden om als verweermiddel door de aansprakelijke partij te kunnen worden ingeroepen.In deel III van dit boek onderzoekt zij hoe de fout van het slachtoffer van invloed kan zijn op de vergoeding van de schade. De toepassing van het principe van de aansprakelijkheidsverdeling wordt algemeen aanvaard. De juridische grondslag van en de voorwaarden voor een verdeling van de schadelast worden grondig toegelicht, want de wijze waarop de schade moet worden verdeeld tussen het slachtoffer en de aangesprokene blijft voor verdeeldheid zorgen in de rechtsleer en de rechtspraak. Daarom wordt in dit boek de toepassing van een uniform, causaal verdelingscriterium verdedigd. Ook wordt onderzocht in welke gevallen een uitzondering op de verdeling van de schadelast gerechtvaardigd is.
Britt Weyts studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij sinds 1997 werkte als assistent. Daar promoveerde zij in juni 2003 tot doctor in de rechten. De auteur is nu als doctor-assistent verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Zij is wetenschappelijk voornamelijk actief in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Druk
1
Datum
oktober 2003
ISBN
9789050953382
Aantal pagina's
560
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 132.08 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 132.08 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten