Bestrijding van georganiseerde misdaad

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Georganiseerde criminaliteit wordt vandaag beschouwd als een van de meest cruciale en prangende problemen, zowel in het internationaal als in het nationaal strafrecht. De terroristische aanslagen van 11 september 2001 maakten eens te meer duidelijk dat de klassieke middelen van opsporings- en

vervolgingsinstanties niet voldoende zijn om er de strijd met ernstige vormen van criminaliteit mee aan te binden.
In het licht van deze problematiek onderzoekt de auteur welke wijzigingen het Belgisch straf(proces)recht dient te ondergaan om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Deze wijzigingen moeten echter met de grootste omzichtigheid worden benaderd, omdat dit een concrete afweging vereist van enerzijds, het belang van de waarheidsvinding en anderzijds, het belang van de burger (bescherming van de privacy, bescherming tegen uitlokking) en de verdachte in het bijzonder (rechten van verdediging).
Het eerste deel van het boek behandelt de transformaties in het materieel strafrecht waarbij ruime aandacht wordt besteed aan het nieuwe wettenarsenaal, o.a. de invoering van het misdrijf 'deelneming aan een criminele organisatie' (art. 324bis Sw.). Het tweede deel van het werk is gericht op de strafprocessuele aspecten van georganiseerde criminaliteit, zoals de proactieve recherche en de bijzondere opsporingsmethoden die in 2003 een wettelijke basis hebben gekregen (de observatie, de infiltratie en het gebruik van informanten).Daarnaast besteedt de auteur ook ruim aandacht aan de grensoverschrijdende aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Druk
1
Datum
november 2003
ISBN
9789050953443
Aantal pagina's
534
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 89.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 89.62 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten