Inloggen

Handboek Burgerlijk Recht - deel II

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Deel II van het Handboek Burgerlijk Recht - Zakenrecht, zekerheden en verjaring - werd bewerkt door Professor Eric Dirix, raadsheer in het hof van Cassatie en buitengewoon hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven. De rechtstak 'Zakenrecht en zekerheden' onderging de jongste decennia een belangrijke evolutie, die een complete update van het Handboek Burgerlijk Recht noodzakelijk maakte.Vanzelfsprekend volgen de auteurs waar mogelijk de structuur en de interne logica van het Burgerlijk Wetboek. Zo vindt u snel uw weg terug in dit lijvige boekdeel. Een belangrijk deel van het werk behandelt het koninginnestuk van de zekerheden: de hypotheek. Hoewel de formele wijzigingen hier beperkter zijn, bewijst de praktijk dat de oorspronkelijke tekst van René Dekkers toe was aan een grondige herziening. Tot slot besteedt auteur Eric Dirix ook ruim aandacht aan de verjaring.
Voor advocaten, magistraten en notarissen is dit Handboek Burgerlijk Recht verplichte lectuur en het

Inhoud

0 resultaten Pagina