Inloggen

Jaarboek Energierecht 2004

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het "Jaarboek Energierecht 2004" geeft binnen het domein van het energierecht een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen tijdens 2004 op Europees, federaal en regionaal niveau.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de interactie tussen energie en milieu enerzijds, en energie en mededinging anderzijds.
Het boek sluit af met een overzicht van de in 2004 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en met een overzicht (selectie) van de in diezelfde periode verschenen energierechtsleer.
Aan iedereen die dagelijks met de energiewetgeving in aanraking komt, wordt aldus een handig en overzichtelijk naslagwerk geboden dat, gelet op het jaarlijks karakter van dit initiatief, het mogelijk maakt op een continue en geordende manier de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van het energierecht op te volgen.

Met bijdragen van Jürgen De Staercke; Bram Delvaux; Lennart Deridder; Sam Emmerechts; Paul Martinet; Kris Peeters; Koen Platteau; Tom Vanden Borre;

Inhoud

0 resultaten Pagina