Inloggen

Handboek Burgerlijk Recht - deel IV

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De keuze van Hélène Casman als opvolger-auteur van het vierde deel van het Handboek Burgerlijk Recht lag - om meer dan één reden - voor de hand: de auteur is immers niet alleen titularis van de cursus "Patrimoniaal Familiaal Vermogensrecht" aan de VUB, maar ook haar talrijke gezaghebbende geschriften in dit domein van het burgerlijk recht en haar ervaring als gewezen notaris te Antwerpen dragen bij tot de uitmuntende kwaliteit van haar actualisering van dit deel van R. Dekkers zijn Handboek.
In de voetsporen van René Dekkers heeft Hélène Casman dus het deel herwerkt over huwelijksstelsels, Erfrecht en Giften. Ze heeft het helemaal bijgewerkt en onder meer het hele nieuw huwelijksvermogensrecht erin toegelicht, ook de ondertussen nog heel recent opnieuwgewijzigde principe van de veranderbaarheid. Zo ook voor het nieuwe erfrecht van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende partner. Naast huwelijkscontracten bespreekt ze ook samenwoningscontracten. Ook

Inhoud

0 resultaten Pagina