Inloggen Start

De Europese Grondwet: troeven en tekorten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op 29 oktober 2004 ondertekenden 25 landen in Rome het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Met deze Grondwet, die werd voorbereid door de "Europese Conventie", wordt een belangrijke nieuwe stap gezet in de uitbouw van de Europese Unie.De Grondwet zal pas in werking treden na bekrachtiging door alle lidstaten van de Europese Unie. Uiteraard rijzen vandaag heel wat vragen:Brengt de Grondwet daadwerkelijk belangrijke vernieuwingen, of betreft het veeleer een cosmetische opsmuk van de bestaande Europese verdragen? Zet de Grondwet Europa op het goede spoor? Heeft de Grondwet onmiddellijk voelbare gevolgen, ook in ons dagelijks leven?In dit boek wordt de Europese Grondwet juridisch doorgelicht. De vernieuwingen die de Grondwet brengt, worden vanuit drie invalshoeken toegelicht, gewikt en gewogen. Een eerste invalshoek richt zich op het belang van de kwalificatie van het nieuwe Verdrag als "Grondwet". De tweede invalshoek beoordeelt het nieuwe institutioneelrechtelijke

Inhoud

0 resultaten Pagina