Knelpunten verkoop onroerend goed

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die

wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.
Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst nog vaak de bron voor tal van misverstanden, geregeld weerkerende discussies en belangrijke knelpunten. Drie gezaghebbende auteurs analyseren daarom in dit handige boek frequent voorkomende problemen met betrekking tot deze vastgoedtransactie.Prof. Bernard Tilleman bespreekt in een uitvoerige bijdrage de problematiek van de vrijwaring voor verborgen gebreken bij de verkoop van een onroerend goed. De implicaties van de aankoop van een onroerend goed op het vruchtgebruik en de blote eigendom worden op een minutieuze wijze in kaart gebracht door Prof. Hélène Casman. Ze geeft daarbij een praktische commentaar op een aantal clausules die vaak in notariële akten voorkomen. Notaris Bart Van Opstal geeft in zijn bijdrage een antwoord op de meest voorkomende vragen die gerezen zijn sinds de invoering van de Vlaamse voorkooprechten.
Met bijdragen van H. Casman, B. van Opstal en B. Tilleman.
De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie aan de K.U. Leuven & KULAK.Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg en advocaat bij GREENILLE te Brussel.


Druk
1
Datum
februari 2007
ISBN
9789050954891
Aantal pagina's
125
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 37.74 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 37.74 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten