Boedelschulden in het insolventierecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Als gevolg van de faillietverklaring beheert de gefailleerde niet langer zelf zijn vermogen. Dit beheer wordt toevertrouwd aan de curator, wiens taak er in essentie in bestaat het actief ten gelde te maken en de opbrengst hiervan te verdelen onder de schuldeisers.Bij de uitvoering van deze taak zal

de curator schulden maken, de boedelschulden. Zo zal het doorlopen van de faillissementsprocedure leiden tot het ontstaan van een aantal procedurekosten. Daarnaast kan de curator ervoor opteren de handelsactiviteit van de gefailleerde tijdelijk voort te zetten. Deze voortzetting zal tevens aanleiding geven tot het maken van boedelschulden.De analyse van de verschillende toepassingsgevallen van boedelschulden blijft niet beperkt tot het faillissement. Ook de andere collectieve insolventieprocedures gericht op reorganisatie of vereffening komen aan bod (gerechtelijk akkoord - collectieve schuldenregeling - ontbinding van de rechtspersoon). Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van de boedel, de verantwoording van boedelschulden en de gevolgen verbonden aan het statuut als boedelschuldeiser.
Dit is het eerste boek in België dat deze belangrijke materie integraal en grondig behandelt

Druk
1
Datum
december 2005
ISBN
9789050955058
Aantal pagina's
619
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 141.51 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 141.51 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten