Inloggen Start

Boedelschulden in het insolventierecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Als gevolg van de faillietverklaring beheert de gefailleerde niet langer zelf zijn vermogen. Dit beheer wordt toevertrouwd aan de curator, wiens taak er in essentie in bestaat het actief ten gelde te maken en de opbrengst hiervan te verdelen onder de schuldeisers.Bij de uitvoering van deze taak zal de curator schulden maken, de boedelschulden. Zo zal het doorlopen van de faillissementsprocedure leiden tot het ontstaan van een aantal procedurekosten. Daarnaast kan de curator ervoor opteren de handelsactiviteit van de gefailleerde tijdelijk voort te zetten. Deze voortzetting zal tevens aanleiding geven tot het maken van boedelschulden.De analyse van de verschillende toepassingsgevallen van boedelschulden blijft niet beperkt tot het faillissement. Ook de andere collectieve insolventieprocedures gericht op reorganisatie of vereffening komen aan bod (gerechtelijk akkoord - collectieve schuldenregeling - ontbinding van de rechtspersoon). Daarnaast wordt tevens aandacht besteed aan de

Inhoud

0 resultaten Pagina