Inloggen

Middellijke vertegenwoordiging

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
* Een naamlener koopt op een veiling een schilderij in eigen naam, voor rekening van een opdrachtgever die anoniem wil blijven.* Een productiehuis vertrouwt de verdeling van zijn film voor projectie in de bioscoopzalen toe aan een commissionair die de film aan de bioscoopeigenaars moet verhuren in eigen naam, voor rekening van het productiehuis.* In het kader van de verkoop van een onroerend goed vraagt de notaris, aangesteld als lasthebber van de verkopers, schriftelijk een bodemonderzoek aan voor rekening van de verkopers, maar zonder dit uitdrukkelijk kenbaar te maken. .
Deze voorbeelden vormen toepassingen van middellijke vertegenwoordiging: een vertegenwoor-diger sluit een overeenkomst met een derde voor rekening van de vertegenwoordigde, maar in eigen naam. Bijgevolg worden de gevolgen van de overeenkomst niet rechtstreeks toegerekend aan de vertegenwoordigde. De rechtsleer brengt verschillende figuren in verband met

Inhoud

0 resultaten Pagina