Middellijke vertegenwoordiging

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

* Een naamlener koopt op een veiling een schilderij in eigen naam, voor rekening van een opdrachtgever die anoniem wil blijven.* Een productiehuis vertrouwt de verdeling van zijn film voor projectie in de bioscoopzalen toe aan een commissionair die de film aan de bioscoopeigenaars moet verhuren in

eigen naam, voor rekening van het productiehuis.* In het kader van de verkoop van een onroerend goed vraagt de notaris, aangesteld als lasthebber van de verkopers, schriftelijk een bodemonderzoek aan voor rekening van de verkopers, maar zonder dit uitdrukkelijk kenbaar te maken. .
Deze voorbeelden vormen toepassingen van middellijke vertegenwoordiging: een vertegenwoor-diger sluit een overeenkomst met een derde voor rekening van de vertegenwoordigde, maar in eigen naam. Bijgevolg worden de gevolgen van de overeenkomst niet rechtstreeks toegerekend aan de vertegenwoordigde. De rechtsleer brengt verschillende figuren in verband met middellijke vertegenwoordiging: commissie, naamlening, de lasthebber die weliswaar de opdracht kreeg om in naam en voor rekening van de lastgever op te treden maar dit niet kenbaar maakt bij het sluiten van de overeenkomst, commandverklaring en sterkmaking en een aantal fiduciaire operaties, in het bijzonder de kwaliteitsrekening.

In dit overzichtelijke boek is getracht om vanuit een grondige studie van deze afzonderlijke rechtsfiguren tot een eenheidsbenadering te komen van de middellijke vertegenwoordigingsfiguur. In het bijzonder gaat de auteur na in welke mate en onder welke voorwaarden de opdrachtgever en de derde elkaar toch rechtstreeks kunnen aanspreken tot nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst die de middellijke vertegenwoordiger met de derde heeft gesloten. Daarnaast wordt ook ruim aandacht besteed aan de invulling van het begrippenapparaat van het vertegenwoordigingsrecht en aan zijn grondslagen.
"Ilse Samoy levert een voldragen een baanbrekende bijdrage tot de rechtswetenschap af en verschaft de lezer een onomzeilbaar standaardwerk in de materie van de vertegenwoordiging. Met dit proefschrift heeft zij de klassieke grenzen van één van de kernleerstukken uit het verbintenissenrecht verlegd."Uit het voorwoord door Sophie Stijns

Druk
1
Datum
december 2005
ISBN
9789050955096
Aantal pagina's
762
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 169.81 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 169.81 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten