Inloggen Start

Recht op afbeelding

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek is de eerste Nederlandstalige monografie die alle aspecten van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding exhaustief behandelt.Het werk biedt een praktisch en duidelijk gestructureerd overzicht waarbij de belangrijkste aspecten en problemen met betrekking tot de uitoefening van dit persoonlijkheidsrecht worden behandeld.Het eerste hoofdstuk bevat een uiteenzetting over de grondslag van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding. In het tweede hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van het recht op afbeelding afgebakend.De titularis, de 'beeltenis' en de 'afbeelding' die door het recht op afbeelding beschermd worden, worden er besproken.Aan de kern van het recht op afbeelding - de toelating van de afgebeelde persoon - is het centrale hoofdstuk gewijd. Onder meer de handelingen die toelating vereisen, de kenmerken van de toelating, de interpretatie ervan, en de bijzondere gevallen van toelating wordenin dit derde hoofdstuk behandeld.Verder komen het bewijs van een schending van het

Inhoud

0 resultaten Pagina