Recht op afbeelding

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek is de eerste Nederlandstalige monografie die alle aspecten van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding exhaustief behandelt.Het werk biedt een praktisch en duidelijk gestructureerd overzicht waarbij de belangrijkste aspecten en problemen met betrekking tot de uitoefening van dit

persoonlijkheidsrecht worden behandeld.Het eerste hoofdstuk bevat een uiteenzetting over de grondslag van het persoonlijkheidsrecht op afbeelding. In het tweede hoofdstuk wordt het toepassingsgebied van het recht op afbeelding afgebakend.De titularis, de 'beeltenis' en de 'afbeelding' die door het recht op afbeelding beschermd worden, worden er besproken.Aan de kern van het recht op afbeelding - de toelating van de afgebeelde persoon - is het centrale hoofdstuk gewijd. Onder meer de handelingen die toelating vereisen, de kenmerken van de toelating, de interpretatie ervan, en de bijzondere gevallen van toelating wordenin dit derde hoofdstuk behandeld.Verder komen het bewijs van een schending van het recht op afbeelding, de contractuele uitoefening van het recht op afbeelding en het conflict met andere rechten en vrijheden waaronder de vrijheid van meningsuiting aan bod. Daarna volgt de preventie en sanctioneringvan een schending van het recht op afbeelding.Last but not least komt ook de aanwending van foto's en films als bewijsmateriaal in burgerlijke, echtscheidings-, arbeids- en strafrechtelijke procedures aan bod, waarbij de toelaatbaarheid van afbeeldingen als bewijsmiddel en de bewijswaarde ervan van elkaaronderscheiden worden.

Druk
1
Datum
december 2005
ISBN
9789050955317
Aantal pagina's
345
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 84.91 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 84.91 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten