Inloggen Start

Toestemming en strafrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit boek analyseert op een grondige wijze de toestemming in relatie tot de strafrechtelijke bescherming van lijf en leven.Enerzijds wordt in deze studie een dieper inzicht verschaft in het leerstuk van de toestemming als onderdeel van de algemene theorie van het misdrijf. Anderzijds wordt ingegaan opde geldigheidsvoorwaarden en de betekenis van de toestemming met betrekking tot gedragingen die raken aan de fysieke en seksuele integriteit en het leven, met name in de medische sfeer, en derhalve op de draagwijdte van de daarop betrekking hebbende strafbepalingen.Dit werk is de eerste omvangrijke studie van de strafrechtelijke problematiek van de toestemming van het 'slachtoffer' in relatie tot de strafrechtelijke bescherming van de seksuele integriteit, de seksuele integriteit en het leven. Daarnaast wordt aan klassieke leerstukken zoals dat van de schuld en de wederrechtelijkheid, die stevige wortels vinden in de strafrechtelijke dogmatiek, een eigentijdse dimensie meegegeven.Deze

Inhoud

0 resultaten Pagina