Knelpunten Dienstencontracten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Reeks - Knelpunten ContractenrechtUitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd.De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een

oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.
Boek - Knelpunten DienstencontractenHet belang en de impact van dienstencontracten voor de dagelijkse juridische praktijk valt moeilijk te onderschatten. Vier gezaghebbende auteurs hebben daarom talloze knelpunten op een rij gezet rond alle mogelijke aspecten van dienstencontracten. Mr. Wim Goossens behandelt zeer concrete en praktische problemen met betrekking tot de aanneming van werk. Prof. Paul Alain Foriers staat stil bij de recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake lastgeving, terwijl de kosteloze dienstencontracten door Prof. Patrick Wéry in een ruimer kader worden geplaatst, waarna hij een aantal specifieke vragen beantwoordt. In een uitvoerige bijdrage bespreekt Prof. Bernard Tilleman tot slot de nieuwste evoluties op het vlak van het sekwester.
Editors - Bernard Tilleman en Alain VerbekeDe reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij Contract & Vermogen Onderzoeksalliantie aan de K.U. Leuven & KULAK.Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg en advocaat bij GREENILLE te Brussel.

Druk
1
Datum
januari 2007
ISBN
9789050956314
Aantal pagina's
194
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 47.17 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 47.17 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten