Inloggen Start

Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2008
Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften zijn twee van de meest opgemerkte en omstreden misdrijven in het Belgische strafrecht. Omdat zij vaak betrekking hebben op onrechtmatigheden in andere sectoren (fiscaal recht, boekhoudrecht, vennootschapsrecht, familierecht, arbeidsrecht, administratief recht, ...), ziet ook de niet-penalist zich regelmatig geconfronteerd met de materie.Maar wanneer levert een geschreven onwaarheid een strafbare valsheid in geschriften op? Opmerkelijk genoeg krijgt deze vraag, zoals zovele andere in het valsheidsleerstuk, geen afdoend antwoord in de wet. Ook de omvangrijke rechtspraak en rechtsleer bieden veelal slechts gefragmenteerde en incoherente oplossingen.In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel

Inhoud

0 resultaten Pagina