Inloggen Start

Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De vaststelling en afbakening van de (horizontale) eigendomsgrenzen van een onroerend goed worden o.a. geregeld door het B.W., de Wet op de buurtwegen, het Boswetboek, het Veldwetboek, de Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen, de Wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen en het Decreet betreffende het natuurbehoud. De bepaling van de horizontale eigendomsgrenzen van een goed kan alzo eenduidig gebeuren.In de derde dimensie - de hoogte en de diepte - blijven de eigendomsgrenzen echter volledig in het ongewisse. Nergens wordt vastgelegd hoe ver een eigendom verticaal reikt. Dit is nochtans een actueel en heikel onderwerp.Denken we maar aan de ondergrondse innemingen ten behoeve van nutsmaatschappijen of (laag) overvliegende vliegtuigen.Beïnvloeden ruimtelijke uitvoeringsplannen de verticale eigendom? Is op het platteland een eigendom minder hoog dan in de stad? Tot op welke diepte moeten ondergrondse innemingen gebeuren? Zijn ondergrondse

Inhoud

0 resultaten Pagina