Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartsstaat?

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De Lissabon-strategie die door de Europese Raad werd vooropgesteld, komt met de goedkeuring van de zogenaamde richtlijn-Bolkestein in 2006 een stap dichter bij de voltooiing van de interne markt voor diensten.Deze evolutie toont ook duidelijk aan hoe Europese economische liberalisering steeds meer

invloed heeft op de nationale organisatie van de arbeidsmarkt. De uitbreiding tot 27 lidstaten, waaronder heel wat Oost-Europese landen, versterkt immers de vrees voor sociale dumping en voor de afbouw van de sociale welvaartsstaat.Ook recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie die ertoe strekt gelijke sociale voordelen toe te kennen aan buitenlandse EUonderdanen zonder de plicht een economische activiteit uit te oefenen en bij te dragen tot het socialezekerheidsstelsel van de verblijfsstaat, wakkert verder deze angst voor afbouw van nationale sociale verworvenheden aan.De focus van de Europese beleidsmakers is thans meer dan ooit gericht op de interne markt en het Europese sociaal model. De centrale - maar controversiële - vraag is bijgevolg of én hoe sociale bescherming verzoenbaar is met de Europese interne markt.In dit boek bieden vooraanstaande auteurs een persoonlijk en doordacht antwoord op deze prangende vragen. Dit boek nodigt dan ook uit tot reflectie en discussie over een - voor onze toekomst - zeer belangrijke materie. Het is een waardvol werk voor academici, studenten, beleidsverantwoordelijken, sociale partners en eenieder die de Europese éénwording wil volgen en begrijpen.

Druk
1
Datum
juni 2007
ISBN
9789050956642
Aantal pagina's
120
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 37.74 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 37.74 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten