Inloggen

Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De afgelopen jaren is het toezicht op de informatie van vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De toenemende complexiteit van de financiële markten en diverse ruchtbare financiële schandalenhebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.Het revisoraal toezicht is opgebouwd rond drie kernthema's: de wettelijke controletaken van een commissaris en zijn relatie met de raad van bestuur, zijn onafhankelijkheid en zijn (burgerrechtelijke)beperkte aansprakelijkheid. De bespreking van deze thema's is overzichtelijk en praktisch opgevat, zodat dit boek voor de rechtspraktijk van het revisoraat een belangrijke bron van informatie betekent.Het tweede deel van het boek analyseert de wettelijke taken en

Inhoud

0 resultaten Pagina