Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De afgelopen jaren is het toezicht op de informatie van vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De toenemende complexiteit van de financiële markten en diverse ruchtbare financiële schandalenhebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In België bestaan er twee systemen van extern toezicht:

enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.Het revisoraal toezicht is opgebouwd rond drie kernthema's: de wettelijke controletaken van een commissaris en zijn relatie met de raad van bestuur, zijn onafhankelijkheid en zijn (burgerrechtelijke)beperkte aansprakelijkheid. De bespreking van deze thema's is overzichtelijk en praktisch opgevat, zodat dit boek voor de rechtspraktijk van het revisoraat een belangrijke bron van informatie betekent.Het tweede deel van het boek analyseert de wettelijke taken en aansprakelijkheden van de CBFA, toegelicht aan de hand van praktische toepassingsgevallen en vergeleken met enkele bijzonderebuitenlandse vormen van overheidstoezicht.In een afsluitend hoofdstuk wordt onderzocht welk verband er bestaat tussen de beide vormen van toezicht.Het boek behandelt een brandend actueel thema: het toezicht op financiële informatie van vennootschappen. Dit up-to-date werk is een onmisbare bron van informatie voor de revisor, depraktijkjurist en iedereen die werkzaam is in het vennootschapsrecht in het algemeen en het boekhoudrecht in het bijzonder.DR. INGRID DE POORTER heeft haar doctoraat behaald aan de Universiteit van Gent, onder het promotorschap van Prof. dr. Eddy Wymeersch. Ze is verbonden aan de Universiteit van Gentals doctor-assistent en is tevens advocaat aan de balie te Gent.

Druk
1
Datum
juli 2007
ISBN
9789050956826
Aantal pagina's
572
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 132.08 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 132.08 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten