Inloggen Start

Knelpunten Handelshuur

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.
Dit boek is het vijfde in de reeks Knelpunten Contractenrecht. Het biedt een analyse van talrijke praktische knelpunten betreffende het handelshuurrecht. Daarvoor werd een beroep gedaan op drie specialisten: Thierry Van Sinay, Sven Mosselmans en Kristof Vanhove.De auteurs behandelen de materie vanuit het perspectief van respectievelijk de notaris, de magistraat en de advocaat. Bijgevolg biedt dit boek een schat aan informatie voor elke jurist en eender welke

Inhoud

0 resultaten Pagina