Inloggen Start

Notariële blikvangers

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het notariaat is volop in beweging. De aandacht van notarissen moet op tal van onderwerpen en materies toegespitst zijn. En dit is niet altijd een sinecure.Gelukkig bieden de Leuvense Notariële Geschriften hierbij soelaas. Het zijn dan ook stuk voor stuk belangrijke referentiewerken voor het notariaat. In dit nieuwe boek wordt aandacht besteed aan de deontologische codes voor het notariaat evenals aan de erelonen. Vervolgens worden de recente evoluties inzake ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest besproken. De juridische aspecten van het bemiddelingsbeding en de voordelen ervan komen ook uitgebreid aan bod. De fiscale blikvangers voor het notariaat zijn uiteraard zeer talrijk: zowel inzake directe belastingen als inzake registratie- en successierechten worden de belangrijkste wijzigingen geduid en recente knelpunten toegelicht. Ook de voor het notariaat zeer belangrijke hervormingen van het afstammingsrecht door de wetten van 1 juli 2006 en 27 december 2006 worden in dit nuttige

Inhoud

0 resultaten Pagina