Inloggen

Politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In 1992 tilde het Verdrag van Maastricht het strafrechtelijk en politieel beleid voor de eerste maal op een gesystematiseerde wijze naar het Europese niveau in de zogenaamde derde pijler van de Europese Unie.Sedertdien is er in Europa op dit vlak veel gebeurd. Beleidsplannen werden gemaakt, wetgeving aangenomen en het Europees strafrecht en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid kwamen aan bod in opmerkelijke arresten van het Hof van Justitie.
Naarmate de Europese strafrechtsruimte aldus meer vorm krijgt, komen institutionele en andere pijnpunten en vragen in verband met de derde pijler uiteraard ook meer op de voorgrond. Bovendien hebben schrijnende en dramatische gebeurtenissen zoals de aanslagen van New York, Madrid en Londen of de misdadenreeks van de Franse seriemoordenaar Fourniret, het belang van een nauwgezette en efficiënte politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking op Europees niveau op een pijnlijke manier in de aandacht gebracht. Europese

Inhoud

0 resultaten Pagina