Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Het grensoverschrijdend betekenen en uitvoeren van beslissingen of akten in andere, al dan niet Europese, landen is vandaag geen uitzondering meer. Voor alle juristen die met het internationaal rechtsverkeer in aanraking komen, is de wettelijke regeling over de betekening en de erkenning en

tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten in het buitenland van bijzonder belang.Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.
Met bijdragen van Isabelle Bambust, Stan Brijs, Ilse Couwenberg, André Michielsens, Jean-François Van Drooghenbroeck en Charles Vanheukelen.

Druk
1
Datum
januari 2008
ISBN
9789050957212
Aantal pagina's
203
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten