Inloggen Start

Betekenen en uitvoeren over de grenzen heen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het grensoverschrijdend betekenen en uitvoeren van beslissingen of akten in andere, al dan niet Europese, landen is vandaag geen uitzondering meer. Voor alle juristen die met het internationaal rechtsverkeer in aanraking komen, is de wettelijke regeling over de betekening en de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten in het buitenland van bijzonder belang.Dit boek, geschreven voor en door rechtspractici, biedt een inzicht in de laatste ontwikkelingen in het internationaal procesrecht. Het geeft concrete antwoorden op de vragen en bedenkingen die deze evolutie oproept.
Met bijdragen van Isabelle Bambust, Stan Brijs, Ilse Couwenberg, André Michielsens, Jean-François Van Drooghenbroeck en Charles Vanheukelen.

Inhoud

0 resultaten Pagina