Inloggen Start

Rechts(on)zekerheid omtrent (schijn)zelfstandigheid

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De problematiek van de schijnzelfstandigheid is bijna even oud als het arbeidsrecht zelf. Immers, door het louter kwalificeren van de overeenkomst beschikken de contractpartijen over de toepas baarheid van de arbeids- en socialezekerheids wetgeving. Het dwingende karakter van het sociaal recht, gekoppeld aan een toets van de kwalificatie aan de feiten, liet (en laat) de rechter toe om corrigerend op te treden t.a.v. de wil van de partijen. De kritiek die op deze werkwijze werd uitgebracht onderstreepte vooral de mogelijke onzekerheid waarmee de contractpartijen konden worden geconfronteerd. Deze kritiek werd bovendien aangedikt door een cassatierechtspraak die gaandeweg meer belang hechtte aan de wil van de contractpartijen, de kwalificatie van de overeenkomst en andere formele elementen van de arbeidsverhouding. De wetgever beriep zich op voormelde evolutie om in het raam van de Programmawet van 27 december 2006 een systeem uit te werken en in te stellen dat meer zekerheid moet

Inhoud

0 resultaten Pagina