Inloggen Start

De hervorming van het echtscheidingsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Wet van 27 april 2007, in werking getreden op 1 september 2007, heeft het echtscheidingsrecht radicaal hervormd. Met deze wet wordt een waarlijk recht op echtscheiding ingevoerd dat met zo weinig mogelijk materiële en procedurele hindernissen moet kunnen worden verwezenlijkt. De solidariteit tussen [ook] ex-echtgenoten is hierbij duidelijk op het achterplan geraakt.Ondanks het voorstel van de regering voor een eengemaakte echtscheidingsgrond en -procedure, is het vroegere systeem van twee soorten echtscheidingen behouden.Aan de ene kant vervangt de nieuwe - schuldloze - echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk de oude gronden tot echtscheiding op grond van feiten (overspel, gewelddaden, mishandelingen en grove beledigingen, en de feitelijke scheiding van meer dan twee jaar).In verband met de invoering van de schuldloze echtscheiding moesten ook de gevolgen van de echtscheiding onder handen worden genomen (huwelijksvoordelen, onderhoudsuitkering). De

Inhoud

0 resultaten Pagina