Inloggen Start

De hervorming van het afstammingsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Na een lange parlementaire voorbereiding, een reparatiewet en een circulaire, is op 1 juli 2007 de Afstammingswet van 1 juli 2006 eindelijk in werking getreden.De Afstammingswet 2006 brengt op de eerste plaats de bepalingen over de afstamming in het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de talrijke arresten van het Grondwettelijk Hof waarin werd geoordeeld dat het afstammingsrecht strijdig was met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Op de tweede plaats voert de wet tal van andere radicale hervormingen door, zowel van de afstamming binnen het huwelijk als van de afstamming buiten het huwelijk.Twintig jaar na de Afstammingswet 1987 worden de practici dus opnieuw met een nieuwe ingrijpende hervorming van het afstammingsrecht geconfronteerd. Dit boek biedt dan ook op een wetenschappelijk onderbouwde wijze een toelichting van de talrijke hervormingen die het afstammingsrecht heeft ondergaan.Er wordt tevens een uitvoerige commentaar gewijd aan de gevolgen op het vlak van de

Inhoud

0 resultaten Pagina