Inloggen Start

Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Reeds 20 jaar vergadert de Werkgroep financieel recht, onder de deskundige leiding van professor Herman Braeckmans, om geregeld materies van financieel- en vennootschapsrechtelijke aard te bespreken en te becommentariëren, gastsprekers uit te nodigen en over de financiële en vennootschapsactualiteit van gedachten te wisselen. Dit unieke initiatief heeft over de jaren een groeiend succes gekend, wat bewijst dat het aan een werkelijke behoefte beantwoordt.Om dit te vieren werd een feestbundel samengesteld. De auteurs zijn allen oud-studenten van de Grondige studie financieel recht aan de UA. Zij weerspiegelen het gehele spectrum van het juridische beroepenveld.Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan de bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht.Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel

Inhoud

0 resultaten Pagina