Inloggen

Procederen voor het Grondwettelijk Hof

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Procederen voor het Grondwettelijk Hof is geschreven vanuit het perspectief van de praktijkjurist. Het boek behandelt achtereenvolgens de normen waartegen beroep kan worden ingesteld, de rechtstreekse en onrechtstreekse toetsingsnormen, de rechtswegen (vernietigingsberoep, schorsingsberoep en prejudiciële vraagstelling) en de procedure. Hiertoe wordt ruim geput uit de rechtspraak van vooralhet Grondwettelijk Hof zelf, maar ook die van de andere rechtscolleges.Om het praktische nut te vergroten, zijn checklists opgenomen van ontvankelijkheidsvoorwaarden.De auteur neemt echter ook positie in met het oog op de rechtsontwikkeling, onder meer met betrekking tot de verhoudingen tussen het Grondwettelijk Hof en de andere hoogste rechtscolleges. Dit gebeurt eveneens vanuit het perspectief van de rechtzoekende, die naast een maximale rechtsbescherming ook de voortgang van de procedure voor ogen houdt.
Patricia Popelier is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. Zij promoveerde in 1997

Inhoud

0 resultaten Pagina