Inloggen Start

De Belgische overnamewetgeving na de hervorming van 2007

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Belgische overnamewetgeving die in 1989 tot stand kwam na de memorabele coup van De Benedetti op de Generale Maatschappij was ondertussen reeds meerderjarig geworden.Precies op dat ogenblik zet de wetgever de Europese Overnamerichtlijn om in het Belgische recht. Met de Wet van 1 april 2007 en haar twee uitvoerings-KB's van 27 april 2007 heeft de wetgever evenwel veel meer gedaan dan de richtlijn omzetten: het overnamerecht is op nieuwe leest geschoeid, de oude wet is afgeschaft.Het Instituut Financieel Recht (IFR) onderzocht samen met een aantal experten deze nieuwe wetgeving op haar merites en tekorten. Het Instituut analyseert kritisch waar de wet en haar uitvoeringsbesluiten de vorige wetgeving wijzigt, waar praktische moeilijkheden kunnen worden verwacht en op welke wijze de problemen kunnen worden aangepakt. In dit boek krijgt u onder meer inzicht in de verplicht bod-drempel, de vernieuwde invulling van "onderling overleg", het belang van de nieuwe memorie van antwoord, de

Inhoud

0 resultaten Pagina