Handboek internationaal en Europees belastingrecht, 3e editie

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit handboek benadert de wereld van de internationale fiscaliteit op een toegankelijke manier aan de hand van voorbeelden en bevattelijke schema's, aangevuld met verwijzingen naar bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak, doctrine en rulings).Wat is dubbele belasting en wat zijn de oorzaken? Na een

situering van het cruciale onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners geven de auteurs een overzicht van de wijze waarop België van haar soevereiniteit gebruik heeft gemaakt om buitenlandse inkomsten en niet-inwoners te belasten. Aan de hand van de recentste tekst van het OESO-Modelverdrag besteedt het derde hoofdstuk van het boek ruime aandacht aan de werking van de voor de fiscale praktijk belangrijke dubbelbelastingverdragen. Ook de Europese dimensie van het internationaal belastingrecht blijft niet onbesproken. Hierbij komen ook belangrijke recente Europese initiatieven op het vlak van de ondernemingsbelasting, de dividendbelasting en de spaarrichtlijn aan bod. Het Europese luik wordt afgesloten met een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie, die in belastingzaken steeds ingrijpender wordt. Verder wordt ingegaan op de praktische fiscale impact van de mensenrechtenverdragen en het WTO-recht. Het achtste hoofdstuk diept ten slotte een aantal topics uit.Een eerste topic betreft de internationale samenwerking tussen staten onderling. Staten maken intenser gebruik van de mogelijkheden van inlichtingenuitwisseling, onderling overleg en invorderingsbijstand. Een tweede topic beschrijft de in de internationale fiscale praktijk gehanteerde taxplanningtechnieken alsook de manier waarop staten zich hiertegen trachten te wapenen.Dit handboek is niet alleen een handleiding voor de aankomende bachelor of master maar ook voor de bedrijfsleider, accountant, belastingconsulent of belastingambtenaar. Het biedt de geactualiseerde basiskennis die eenieder moet hebben alvorens zich te buigen over een vraagstuk waaraan grensoverschrijdende fiscale aspecten kleven. De geïnteresseerde lezer vindt in het boek bovendien talrijke referenties naar rechtspraak, rulings en rechtsleer en naar vindplaatsen op het internet van waaruit verdere opzoekingen kunnen starten.

Druk
1
Datum
november 2008
ISBN
9789050958226
Aantal pagina's
958
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 89.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 89.62 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten