Inloggen Start

Handboek internationaal en Europees belastingrecht, 3e editie

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit handboek benadert de wereld van de internationale fiscaliteit op een toegankelijke manier aan de hand van voorbeelden en bevattelijke schema's, aangevuld met verwijzingen naar bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak, doctrine en rulings).Wat is dubbele belasting en wat zijn de oorzaken? Na een situering van het cruciale onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners geven de auteurs een overzicht van de wijze waarop België van haar soevereiniteit gebruik heeft gemaakt om buitenlandse inkomsten en niet-inwoners te belasten. Aan de hand van de recentste tekst van het OESO-Modelverdrag besteedt het derde hoofdstuk van het boek ruime aandacht aan de werking van de voor de fiscale praktijk belangrijke dubbelbelastingverdragen. Ook de Europese dimensie van het internationaal belastingrecht blijft niet onbesproken. Hierbij komen ook belangrijke recente Europese initiatieven op het vlak van de ondernemingsbelasting, de dividendbelasting en de spaarrichtlijn aan bod. Het Europese luik wordt

Inhoud

0 resultaten Pagina