Inloggen Start

Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op 1 januari 1998 traden zowel de Faillissementswet van 8 augustus 1997 als de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord in werking.Het Vlaams Pleitgenootschap wijdde haar jaarlijkse studiedag van 25 april 2008 dan ook integraal aan deze 2 wetten en hun recente evolutie, waarbij natuurlijk ook het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dat op 1 oktober 2007 werd neergelegd door de heer Jean-Luc Crucke en de heer Daniel Bacqulaine, niet onbesproken kon blijven.Naast een overzicht van 10 jaar insolventierecht in de praktijk en een eerste analyse van het wetsvoorstel betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wordt in dit referatenbundel ingegaan op een aantal specifieke problemen waarmee de advocaat en de curator in de praktijk worden geconfronteerd: de recente ontwikkelingen inzake de kosteloze borgtocht (met name inzake kosteloze borgtocht door de zaakvoerder), de impact van het nieuwe Bodemdecreet en de problematiek van transnationale

Inhoud

0 resultaten Pagina