Inloggen Start

Georganiseerde misdaad en strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het internationale gehalte van de misdaad in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit blijkt vooral in de grensgebieden: om opsporingsonderzoeken naar zware of georganiseerde criminaliteit succesvol te kunnen afsluiten, is vrijwel altijd strafrechtelijke samenwerking met de buurlanden nodig. Daarbij doen zich in de praktijk nog altijd tal van knelpunten voor. Die zijn niet alleen het gevolg van verschillende rechtsstelsels, maar ook van uiteenlopende opvattingen over de vormen van criminaliteit die opsporingsprioriteit dienen te krijgen en, niet in de laatste plaats, van de organisatie van de openbare ministeries, de politiediensten en andere betrokken instanties. In deze studie wordt zowel een brede als diepgaande analyse gemaakt van de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtelijke samenwerking in de Nederlandse grensgebieden. Om te beginnen wordt een theoretische visie op transnationale criminaliteit ontvouwd en worden de verdragsrechtelijke en

Inhoud

0 resultaten Pagina