Inloggen Start

Het contractuele statuut van de schenking

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom? Rechtsvergelijkende analyse van het contractuele statuut van de schenking.
Vermogensplanning staat vandaag in het centrum van de belangstelling en schenkingen zijn daarin een graag gehanteerd instrument. Maar de schenking wordt in België traditioneel behandeld in het raam van het familiaal vermogensrecht. In Nederland en Duitsland daarentegen is ze een bijzondere overeenkomst. Vreemd genoeg ontbrak bij ons tot op heden een systematische en alomvattende analyse van het contractuele statuut van de schenking, en die lacune wordt met dit boek opgevuld. De pertinentie van dit onderwerp blijkt ook uit de werkzaamheden van de Studygroup on a European Civil Code die nagaat in welke mate het om niet-karakter van een overeenkomst afwijkende contractuele regelingen vergt en verantwoordt.
De kernvraag "Hoe anders is de overeenkomst schenking en waarom?" loopt als een rode draad doorheen het hele werk en wordt er diepgaand en systematisch

Inhoud

0 resultaten Pagina