Inloggen Start

Knelpunten echtscheiding, afstamming en verblijfsregelingen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In dit boek wordt een grondige evaluatie gemaakt van drie belangrijke hervormingen die in 2006-2007 werden doorgevoerd in het familierecht, namelijk: - de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeeld verblijf van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake verblijf van het kind, in werking getreden op 14 september 2006;- de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, gewijzigd door een hoofdstuk van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), in werking getreden op 1 juli 2007;- de wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding, in werking getreden op 1 september 2007.De toepassing van het radicaal hervormde echtscheidingsrecht heeft in de rechtspraktijk vele vragen doen rijzen. In een eerste bijdrage worden diverse knelpunten van materieel recht en van procesrecht

Inhoud

0 resultaten Pagina