Inloggen Start

Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De invoeging van sociale en economische rechten in de Belgische Grondwet was sinds de Tweede Wereldoorlog een bijna permanente bekommernis van de Belgische grondwetgever. Er werden wel verschillende wetgevende initiatieven genomen, maar die bleven zonder positief gevolg. Het was wachten tot 1988 - de veertigste verjaardag van de UVRM - op parlementaire voorstellen die tot een gunstig resultaat leidden. Het is evenwel opvallend dat de parlementaire discussie over die voorstellen nog vijf jaar duurde. In 1994 werd het parlementaire voorstel tot invoeging van sociale en economische grondrechten in de Grondwet, een synthese van de in 1988 in de Senaat ingediende voorstellen, ook door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.Sedertdien hebben twintig jaar actief denkwerk over de sociale en economische grondrechten en vijftien jaar toepassing door de rechterlijke macht vandaag deze grondrechten op de voorgrond geplaatst.In dit boek wordt nagegaan wat er tijdens deze twee decennia

Inhoud

0 resultaten Pagina