Inloggen Start

Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het boek 'Vermogensplanning en burgerlijke maatschap: uw 65 antwoorden' verschaft de lezer aan de hand van vragen en antwoorden een praktisch inzicht in de technische materie van de successieplanning. In een eerste deel wordt daarbij op accurate wijze het begrip schenking ontleed en wordt een overzicht gegeven van de juridische en fiscale mogelijkheden die de verschillende vormen van schenkingen en de eraan gekoppelde modaliteiten kunnen bieden. In een tweede deel wordt uitvoerig ingegaan op het controle-instrument bij uitstek in het kader van een estate planning, de burgerlijke maatschap. Daarbij worden basisbeginselen van de maatschap helder en duidelijk verwoord, maar wordt tevens dieper ingegaan op minder voor de hand liggende vragen zoals o.a. de maatschap en onroerend goed en de maatschap en levensverzekeringen.Aldus verschaft het boek zowel aan de professioneel als aan de leek een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de combinatie van een schenking en een

Inhoud

0 resultaten Pagina