Inloggen Start

Het onroerend goed in het straf(proces)recht

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het onroerend goed neemt een centrale plaats in in tal van uiteenlopende domeinen van het Belgische straf- en strafprocesrecht. De autonome positie van het strafrecht brengt met zich mee dat het strafrecht een eigen invulling geeft aan de notie "onroerend goed", die niet noodzakelijk overeenstemt met de burgerrechtelijke draagwijdte ervan. In tal van delictsomschrijvingen wordt de bescherming van onroerende goederen hoog in het vaandel gedragen zonder dat hierbij altijd uitdrukkelijk wordt verwezen naar de notie "onroerend goed". Andere delictsomschrijvingen zijn dan weer ondenkbaar zonder dat er een onroerend goed aan te pas komt. Tevens maakt het onroerend goed soms een beïnvloedende bestraffingsfactor uit.In dit boek wordt niet alleen aandacht geschonken aan de onroerendgoed-gerelateerde misdrijven van Boek II van het Strafwetboek, maar ook aan een specifieke tak van het bijzonder strafrecht, het stedenbouwstrafrecht (met inbegrip van ruimtelijke ordening), waar bijna exclusief

Inhoud

0 resultaten Pagina