De onteigeningsvergoeding - De positie van derden bij onteigening

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Onteigeningsrecht is complex recht en geeft dan ook aanleiding tot tal van geschillen.Een belangrijk deel van deze twistpunten betreft de omvang van de onteigeningsvergoeding.Onteigenaar en onteigende verhouden zich tot elkaar zoals koper en verkoper: de ene betaalt liever wat minder, de andere

ontvangt liever wat meer.Aan het juridische regime van de onteigeningsvergoeding werd reeds een eerste boek gewijd. Omdat deze materie behoorlijk complex en zeer omvangrijk is, bleven nog tal van andere vragen onbeantwoord. Onder andere over de positie van derden ten aanzien van deze onteigeningsvergoeding.Bijvoorbeeld, hoe benadert de fiscus de billijke schadeloosstelling bij onteigeningen? En omgekeerd, wat is de impact van het fiscaal recht op het bepalen van de onteigeningsvergoeding? Ook de verhouding van het arbeidsrecht tot het onteigeningsrecht heeft een invloed op de onteigeningsvergoeding.De complexe materie van het lot van zakelijke en persoonlijke gebruiksrechten bij onteigening wordt eveneens gedetailleerd besproken, net zoals de invloed van hypotheken, de rangregeling en de samenloop bij een onteigening.Het boek eindigt met een fictieve casus waarin belangrijke aspecten van deze problematiek aan bod komen. Deze bijdrage biedt de rechtspracticus - hij weze advocaat, magistraat of deskundige - een concreet en uitgebreid voorbeeld van de berekening van een onteigeningsvergoeding in de praktijk.Met deze uitgave realiseert het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering een nieuwe titel in een boekenreeks die het onteigeningsgegeven objectief en grondig benadert.
Het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) heeft tot doel de onteigeningsthematiek op een gestructureerde wijze te benaderen. Dit boek is het vijfde volume in een reeks van monografieën en verslagboeken die het onteigeningsgegeven grondig en objectief benaderen. De auteurs komen uit alle betrokken hoeken: overheden, juristen en deskundigen. Ze zijn stuk voor stuk erg beslagen in de materie en zullen op beschouwelijke en begrijpbare wijze hun visie desbetreffend uiteenzetten.

Druk
1
Datum
juli 2009
ISBN
9789050959360
Aantal pagina's
200
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 61.32 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 61.32 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten