Inloggen Start

Knelpunten Verkoop roerende goederen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Uitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft deze overeenkomst nog vaak aanleiding tot tal van misverstanden, discussies en belangrijke knelpunten. In de eerste bijdrage gaat Pieter Brulez dieper in op het onderscheid tussen goederen en diensten.Omdat hieraan vérstrekkende gevolgen worden gekoppeld, is het van belang goed de contouren van beide begrippen scherp te stellen.Prof. Sophie Stijns analyseert op

Inhoud

0 resultaten Pagina