Inloggen Start

Omgaan met conflicten in de vennootschap

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het is genoegzaam bekend dat er in vennootschappen een aardig potje kan worden geruzied. Het vennootschapsrecht moet in dat opzicht niet echt onderdoen voor bv. het echtscheidingsrecht. De bijzondere kenmerken van het vennootschapscontract, zoals de functiesplitsing tussen eigendom en controle of de rechten van de aandeelhouders versus de plichten van de bestuurders, houden op zich al een explosieve cocktail in die, geconfronteerd met externe factoren (zoals bepaalde marktkrachten, winstverwachtingen, familiale invloeden, druk van stakeholders enz.), maar al te zeer tot ontbranding kan komen.Het vennootschapsrecht erkent die realiteit, maar springt er eerder dubbelzinnig mee om. Het biedt immers enerzijds een leidraad om conflicten te vermijden maar, anderzijds, tevens een waaier van actiemiddelen om gerezen conflicten te beslechten; tezelfdertijd kunnen zij onder omstandigheden echter ook worden aangewend om conflicten aan te wakkeren.Dit boek ontleedt in wetenschappelijk onderbouwde

Inhoud

0 resultaten Pagina