Inloggen

Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen

Uitgever: Roularta Media Group
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
In de NV - de Belgische kapitaalvennootschap bij uitstek - wordt de toekenning van het stemrecht aan de aandeelhouders traditioneel beheerst door de regel 'één aandeel, één stem' (one share - one vote). Deze regel houdt in dat het stemrecht van de aandeelhouders in de algemene vergadering volstrekt proportioneel moet zijn aan de omvang van hun kapitaalinbreng (die onderworpen is aan het risico van de onderneming).

Deze regel, die van dwingend recht en zelfs van openbare orde is, staat alsmaar meer onder druk. Aanleiding voor Carl CLOTTENS om zijn doctoraal proefschrift te wijden aan de complexe vraag : hoe dwingend is en moet het beginsel zijn dat stemrecht en risico zich in een kapitaalvennootschap proportioneel verhouden ? Het boek 'Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen' vormt er de neerslag van.

Door zijn kritische analyse van de ‘proportionaliteit van stemrecht en risico’ is de auteur erin geslaagd om met dit tijdloos, maar tegelijkertijd

Inhoud

0 resultaten Pagina