Inloggen

De hervorming van de vennootschapsbelasting

Uitgever: Roularta Media Group
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
"De hervorming van de vennootschapsbelasting" vormt de neerslag van een grondige en kritische analyse die de auteur heeft gemaakt van de Hervormingswet van 25 december 2017, na coördinatie met de Reparatiewet van 30 juli 2018. Het boek bevat een uitvoerige en gedetailleerde bespreking van alles wat de beide wetten op het gebied van de vennootschapsbelasting te bieden hebben.

Het boek opent met een bespreking van de ‘ondernemingsvriendelijke maatregelen’, met als blikvanger de stapsgewijze verlaging van het algemeen tarief van de vennootschapsbelasting. In een zeer uitgebreid tweede hoofdstuk komen vervolgens de ‘compenserende maatregelen’ aan bod, die de hervorming budgetneutraal moeten maken.

De verschillende onderdelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting treden niet gezamenlijk in werking op hetzelfde ogenblik. Sommige onderdelen zijn onmiddellijk van kracht. Andere treden pas in een later aanslagjaar in werking. Per maatregel vermeldt het boek nauwkeurig de precieze

Inhoud

0 resultaten Pagina