De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht

Auteurs:

Uitgever: Roularta Media Group

'De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht' vormt de neerslag van een grondige en kritische analyse van de twee wetten van 17 maart 2019 die de wetgever heeft ingevoerd om de hervormingen als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(WVV) ook op fiscaal gebied rimpelloos te laten verlopen. Met in elk onderdeel ook telkens aandacht voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

De auteur bespreekt eerst de gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht voor het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting. De invloed van het WVV op de grondslag van de vennootschapsbelasting, zijnde de winst, vormt de hoofdmoot van dit boek. Daarin gaat de auteur onder meer in op de fiscaalrechtelijke gevolgen van de afschaffing van het kapitaalbegrip voor besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen.

Daarna bespreekt de auteur de gewijzigde fiscale regels inzake herstructurering, omzetting en internationale zetelverplaatsing van vennootschappen. Ten slotte behandelt hij in detail de nieuwe regeling inzake de overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting.

Druk
1
Datum
november 2019
ISBN
9789067382229
Aantal pagina's
226
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 93.58 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 116.98 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten