Inloggen

De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht

Uitgever: Roularta Media Group
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
'De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht' vormt de neerslag van een grondige en kritische analyse van de twee wetten van 17 maart 2019 die de wetgever heeft ingevoerd om de hervormingen als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ook op fiscaal gebied rimpelloos te laten verlopen. Met in elk onderdeel ook telkens aandacht voor de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.

De auteur bespreekt eerst de gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht voor het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting. De invloed van het WVV op de grondslag van de vennootschapsbelasting, zijnde de winst, vormt de hoofdmoot van dit boek. Daarin gaat de auteur onder meer in op de fiscaalrechtelijke gevolgen van de afschaffing van het kapitaalbegrip voor besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen.

Daarna bespreekt de auteur de gewijzigde fiscale regels inzake herstructurering, omzetting en internationale

Inhoud

0 resultaten Pagina