Inloggen

Liber Amicorum Stefaan Van Crombrugge

Uitgever: Roularta Media Group
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Op 1 oktober 2020 werd professor dr. Stefaan Van Crombrugge, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, toegelaten tot het emeritaat. Naar aanleiding daarvan hebben zijn opvolgers aan de UGent het initiatief genomen om hem met dit Liber Amicorum hulde te brengen.

Gezien de ruime interesse van Stefaan Van Crombrugge voor het fiscaal recht en aanverwante rechtsdomeinen, is het Liber Amicorum een gevarieerd boek geworden. Met bijdragen over de grondbeginselen van het fiscaal recht, de procedurele aspecten, de raakvlakken tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, het Europees en het internationaal fiscaal recht, enz. Kortom een rijk palet aan onderwerpen dat de veelzijdigheid van de gevierde illustreert, en al wie het fiscaal recht na aan het hart ligt, ongetwijfeld zal kunnen bekoren.

Inhoud

0 resultaten Pagina