Inloggen Start

Handelshuur

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Het handelshuurrecht is in de dagelijkse praktijk van vele advocaten, magistraten, notarissen en bedrijfsjuristen van kapitaal belang. Hoewel de Handelshuurwet ruim zestig jaar oud is, en bovendien zeer technisch en formalistisch van aard is, met overvloedige cassatierechtspraak tot gevolg, was de kritiek lange tijd vrij beperkt. Pas de laatste jaren rijzen steeds meer vragen naar de adequaatheid van de Belgische Handelshuurwet in de huidige economische en maatschappelijke context. Recente wetsvoorstellen zetten immers vraagtekens bij het belangenevenwicht dat in de vigerende regels is vastgelegd. Er is sprake van de noodzaak om een en ander te corrigeren en weer in balans te brengen. Met name de positie van de huurder zou moeten worden versterkt. Dit boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk dat deze materie grondig analyseert en uitspit. De structuur van het boek is niet alleen wetenschappelijk logisch opgebouwd, maar bovendien voor de praktijkjurist zeer toegankelijk. Op

Inhoud

0 resultaten Pagina