De wet voorbij

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Einde 2009, bij zijn 70ste verjaardag, nam Luc Huybrechts afscheid van het Hof van Cassatie. Dat betekent voor Raadsheer Huybrechts het einde van een decennialange gerechtelijke loopbaan. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met digniteit en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de

magistraat.Doorheen zijn rijke carrière in de magistratuur - zowel staande als zittende magistratuur - heeft Luc Huybrechts een heel brede visie kunnen ontwikkelen op de toepassing van het strafrecht en het strafprocesrecht. Door zijn jarenlange ervaring in het Hof van Cassatie heeft hij bovendien in een periode die beslissend is voor de toekomst van het strafrecht en het strafprocesrecht in België, kunnen meebouwen aan de uitwerking van een rechtspraak die, zoals hoger vermeld, ernaar streeft de toepassing van de abstracte wet op een concrete casus mogelijk te maken door middel van een interpretatie die zowel de wil van de wetgever als de noodzaak tot interpretatie op het terrein respecteert. Er is evenwel meer.Rechtspraak kan niet behoorlijk functioneren zonder een degelijke doctrine. In deze zin dient te worden gesteld dat de magistratuur en de academische wereld elkaar noodzakelijk aanvullen. Ook hier heeft raadsheer Huybrechts zich niet onbetuigd gelaten. Zijn academische loopbaan en zijn academische interesse maken van hem een bezield en een bezielend observator van de rechtswereld. De inzichten van Luc Huybrechts zijn steevast verrijkend en vernieuwend.Ook bij de oprichting van Nullum Crimen, dat ondertussen aan zijn vijfde jaargang toe is, heeft Luc Huybrechts een beslissende en bezielende rol gespeeld. De redactieleden van Nullum Crimen vonden het dan ook passend om, naar Duitse traditie, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Luc Huybrechts hem een huldeboek aan te bieden.Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap aan de gevierde en een hulde aan deze schitterende jurist zijn.

Druk
1
Datum
september 2010
ISBN
9789400000803
Aantal pagina's
644
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 155.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 155.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten