Inloggen Start

Beeldvorming, waarheidsvinding en rechtsbedeling

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Hendrik Vuye nam reeds herhaaldelijk standpunt in betreffende de noodzakelijke hervorming van justitie. Hij deed dit niet alleen in wetenschappelijke tijdschriften, maar tevens in columns of interviews in De Morgen, De Standaard en Knack. In deze openingsrede analyseert hij de controlemechanismen van justitie. Welke zijn die mechanismen en hoe werken ze? Hij toetst ze vervolgens aan Fortisgate. Waarom faalden deze controlemechanismen? De auteur verzet zich tegen een hiÙrarchische organisatie van justitie. Hij pleit voor een meer humane justitie, waarbij niet de rechtscolleges of de rechters, maar wel de rechtzoekende centraal staat.Hendrik Vuye is doctor in de rechten, master in de criminologie en master in de wijsbegeerte. Hij doceert Staatsrecht en Rechten van de Mens aan de Universiteit Namen.

Inhoud

0 resultaten Pagina