Inloggen

Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
De Belgische wetgever heeft meer dan twintig jaar gezocht naar een oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast, een dure en tijdrovende procedure en onduidelijkheden om de juiste zorgverlener tot vergoeding aan te spreken. Daarnaast moest de wetgever ook een alternatief vinden voor de medische ongevallen waarbij geen sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden. De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg beoogt een oplossing te bieden voor deze problemen.Als gevolg van deze wet zal de vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen voortaan volgens een geheel nieuwe procedure verlopen. In plaats van een gerechtelijke procedure (die nog wel mogelijk blijft) geeft de wet voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een Fonds voor Medische Ongevallen. Dit fonds zal op basis van een

Inhoud

0 resultaten Pagina