Inloggen Start

Lokale besturen: dichtbij en EU-nabij

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Lokale besturen zijn soms verrast over de draagwijdte en implicaties van Europese regelgeving voor hun werking en activiteiten. Deze verrassing verrast. Naar schatting twee derde van de Europese regelgeving houdt immers rechtstreeks verband met hun bevoegdheden, gaande van normering voor speeltuigen over zwembadwaterrichtlijnen tot de organisatie en gunning van diensten en werken. De Europese Unie bepaalt de parameters waarbinnen een overheid haar diensten van algemeen belang mag financieren. Europese regelgeving over overheidsopdrachten en de organisatie van publiek-private partnerschappen heeft eveneens onmiddellijke gevolgen voor de lokale besturen. Zo zijn er nog tal van voorbeelden van hoe Europa al dan niet zichtbaar aanwezig is in ons dagelijkse lokale leven.
In hun bijdragen bieden Lieve Hoornaert, Geert Van Calster, Anne-Marie Van den Bossche, Steven Van Garsse en Jeroen Windey de lezer inzicht in de cruciale rol die het Europees recht speelt op lokaal niveau.Voor ambtenaren

Inhoud

0 resultaten Pagina