Inloggen

Handboek mensenrechten

Uitgever: Intersentia
Auteurs:
  • Beschrijving
  • Details
  • Website uitgever
Dit handboek is een van de weinige handboeken mensenrechten in het Nederlands. Het analyseert de rechten van de mens vanuit een internationaalrechtelijk perspectief, zonder uit het oog te verliezen dat filosofische stromingen en een politieke context het internationale recht dienaangaande gekleurd en zelfs vormgegeven hebben. Mensenrechten worden in dit werk op een gedetailleerde wijze bestudeerd, zowel in de breedte als in de diepte.Het boek is in een zeer toegankelijke taal geschreven, waardoor het niet enkel juristen maar ook historici, politieke wetenschappers en andere geïnteresseerden zal aanspreken.Het werk wordt ingeleid met een overzicht van de algemene beginselen en grondslagen van de rechten van de mens, gevolgd door een analyse van het universele en de meest toonaangevende regionale systemen. Vervolgens wordt van elke generatie mensenrechten een recht ter illustratie grondig besproken (het recht op gelijkheid en non-discriminatie, het recht op gezondheid en het recht op

Inhoud

0 resultaten Pagina