Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Reeks - Knelpunten ContractenrechtUitgangspunt voor deze reeks vormt een knelpunt op het terrein van het contractenrecht. Dit is een praktische vraag of probleem waarmee men tijdens de dagelijkse actie van de rechtsbeoefening wordt geconfronteerd. De uitdaging is te proberen voor dit knelpunt een

oplossing te formuleren die wetenschappelijk is onderbouwd maar ook praktisch hanteerbaar. Zo min mogelijk uitvoerige theoretische beschouwingen, en zo veel mogelijk een poging om op een juridisch correcte maar ook pragmatische wijze tot een oplossing te komen.
Boek - Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contractenEen goed onderhandelaar/bemiddelaar beschikt niet enkel over uitstekende juridische competenties. Andere vaardigheden en (psychologische) inzichten zijn minstens even relevant. Knelpunten Onderhandelen en bemiddelen van contracten biedt u daarom een multidisciplinair drieluik, waarin de voornaamste struikelblokken worden geanalyseerd.In de eerste bijdrage gaat Alain-Laurent Verbeke in op het onderhandelen van contracten. Vertrekkende vanuit de interest-based negotiation analyseert hij de spanningsvelden en processen van een onderhandeling en formuleert hij vijf vuistregels die men in acht moet nemen bij de beslissing om al dan niet het eerste bod uit te brengen of om een bod van de andere partij te evalueren.Vervolgens bespreekt Ken Andries vier knelpunten met betrekking tot de implementatie van een bemiddelingsbeding in een contract. De auteur formuleert duidelijke aanbevelingen inzake de autonomie van het beding, het voorwerp, de afdwingbaarheid en de relatie tot de WMPC en de Wet Vrije Beroepen.Ten slotte licht Martin C. Euwema toe op welke wijze bemiddeling een toegevoegde waarde kan bieden in contractonderhandelingen en bij conflicten of geschillen rond contracten. De volgende vragen komen onder meer aan bod: Hoe verschilt een 'psychologisch contract' van een geschreven contract? Wanneer is het zinvol om een bemiddelaar in te schakelen? Wat weerhoudt mensen ervan om een beroep te doen op een bemiddelaar?
Editors - Bernard Tilleman en Alain-Laurent VerbekeDe reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain-Laurent Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht aan de K.U.Leuven & KULAK.Tilleman is gewoon hoogleraar te Leuven en Kortrijk. Verbeke is gewoon hoogleraar te Leuven en Tilburg, Visiting Professor of Law in Harvard en advocaat bij GREENILLE te Brussel. www.law.kuleuven.be/contracts

Druk
1
Datum
mei 2011
ISBN
9789400002234
Aantal pagina's
84
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 37.74 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 37.74 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten